Kontakt:

Information:

Framtidens betalningar

Digitala valutor, blockkedjor och e-krona. Det händer mycket inom betalningsområdet och utvecklingen går snabbt. Riksgälden som bland annat är Statens internbank med ansvar för den statliga betalningsmodellen påverkas av den pågående förändringen. Vi måste vara proaktiva för att kunna anpassa vår verksamhet på ett sätt som leder till ökad effektivitet, stabilitet och säkerhet för staten som helhet. Riksgälden har bjudit in SEB och Riksbanken på detta interna seminarium som syftar till att höja kompetensen inom betalningsområdet hos Riksgäldens personal.