Kontakt:

Information:

En fördjupad förståelse – en genomgång av myndighetens utveckling mot en mer datadriven analys

En belysning av myndighetens pågående och kommande arbete för att utveckla datadriven analys.