Digitalt lärande – Skoldatatek för kompetensutveckling

Härnösand

Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet i förskola, skola och vuxenutbildning. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att utforma studiesituationen utifrån enskilda personers behov av stöd. Digitala verktyg ger också möjligheter till att erbjuda en variation i hur elever tar till sig kunskaper och visar kunskaper. ”Den viktigaste effekten är att elever blomstrar” säger Annika som är specialpedagog på skoldatateket i Eskilstuna. I filmen berättar hon om skoldatatekets roll och hur de arbetar. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen. Du hittar syn- och teckenspråkstolkade versioner av filmen här.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maria Jonsson