Digitalt lärande för att nå kunskapsmålen oavsett funktionsförmåga

Härnösand

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Utgångspunkten i stödet är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska få en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar, oavsett funktionsförmåga. Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet i förskola, skola och vuxenutbildning. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att utforma studiesituationen utifrån enskilda personers behov av stöd. Digitala verktyg ger också möjligheter till att erbjuda en variation i hur elever tar till sig kunskaper och visar kunskaper. Vår publikation Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maria Jonsson