Digitalt lärande – Daniella som studerar på KTH berättar vad digitala verktyg inneburit för hennes studier

Härnösand

Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet i förskola, skola och vuxenutbildning. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att utforma studiesituationen utifrån enskilda personers behov av stöd. Digitala verktyg ger också möjligheter till att erbjuda en variation i hur elever tar till sig kunskaper och visar kunskaper. I filmen ser Daniella tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen. Du hittar syn- och teckenspråkstolkade versioner av filmen här.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maria Jonsson

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!