Kontakt:

Information:

Digital samvaro i socialt arbete

Digitala verktyg i socialt arbete för att främja psykisk hälsa, skapa inkludering och social samvaro utifrån individens behov och möjligheter