Kontakt:

Information:

Digital klimatprogrammering

Vi har skapat digitala python-programmeringsaktiviteter där du får göra egna analyser av klimat- och miljödata. För hur har klimatet förändrats – och vart är vår planet på väg?

Du får göra egna grafer och analyser av bland annat Keelingkurvan och co2-mätningar från ICOS-SE station Svartberget utanför Umeå. Idag finns det många öppna databaser på nätet som innehåller stora mängder klimatdata. För  att kunna analysera dessa stora mängder data behövs programmeringskunskaper – vilket är det du kommer börja lära dig här idag.

I det här materialet kan du även klicka dig vidare till fler av våra klimatuppgifter för elever i årskurs 7 till gymnasiet.