Kontakt:

Information:

Digital Futures 2030

Digital Futures är en ny satsning från regeringen på tvärvetenskaplig forskning om digital transformation och drivs i samarbete mellan KTH, Stockholms Universitet och RISE. Målet är att stärka svensk forskning och bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Från vår nyinvigda hub på KTH presenterar vi ett forskningsprojekt som handlar om integritet och modeller för datahantering, med ett kreativt inslag som kommunicerar forskning på ett annorlunda sätt. Därtill en demo på temat ”Life 2030” samt filmer och diskussion.