Den mänskliga faktorn och det växande cyberhotet mot företag – digitalt seminarie

Digitalt
10:00 - 12:00

Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. Nästan 50 procent av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2020. En aspekt av den ökade hotbilden utgörs av den mänskliga faktorn. Det spelar ingen roll hur säkra de tekniska lösningarna är om de principer och riktlinjer som finns uppställda kringgås. De anställda har ofta inget illvilligt uppsåt utan förleds av externa aktörer som ger sken av att ha legitima syften. Detta innefattar attacker och påverkansförsök via sociala medier och digitala plattformar. Syftet med seminariet är att ge en introduktion till ämnet runt den mänskliga faktorn och det växande cyberhotet mot företag som uppkommit genom bland annat sociala medier. Mer specifikt är målet att öka medvetenhet i syfte att få företag att agera och vidta de åtgärder som krävs för att minska utmaningen.

Talare är Johan Wiktorin från INTIL GROUP. Johan Wiktorin är en av Sveriges med framstående säkerhetsexpert. Wiktorin har bland annat arbetat vid den militära underrättelsetjänster MUST där han ansvarat för den Nationella underrättelseenheten (NUE) som ger stöd till de internationella militära insatser som Sverige deltar i. Senast arbetade han vid PWC med att kartlägga hotbilder och trender inom cyberbrott. Idag driver han ett eget bolag under namnet INTIL GROUP som gör säkerhetsuppdrag åt näringslivet.

Anmälningslänk: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?questid=5495701&sid=etZC45KwMx

Seminariet är ett samarrangemang mellan Teknikföretagen och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och ordnas som en del av ”[email protected]

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Teknikföretagem
Patrik Sandgren