Coronakrisen, digitalisering i superfart – vad har hänt och hur tar vi vara på krisens möjligheter

Luleå
10.00 - 12.00

Coronakrisen har tvingat organisationer, företag och människor att snabbt anpassa sig till en ny verklighet. På en del områden har digitaliseringen på några månader uppnått det som vanligtvis hade tagit flera år. Krisen tvingar fram nya lösningar som kan vara möjligheter till ett bättre samhälle och ökad konkurrenskraft. Mot den bakgrunden är det viktigt att summera vad som har hänt under de senast månaderna när det gäller digitalisering, och starta ett arbete gällande hur vi tar till vara på krisens möjligheter. På detta tema genomförs presentationer och panelsamtal. Konferensen sänds digitalt och är öppen för alla att del av digitalt.

Program

Digitaliseringens betydelse för Norrbotten, Björn O. Nilsson Landshövding i Norrbotten

Pensionsmyndighetens digitalisering under Coronapandemin, Daniel Barr generaldirektör Pensionsmyndigheten

Klarar Internet chockdigitaliseringen? Linda Olsson från Ingenjörsvetenskapsakademin samtalar med Patrik Fältström från Netnod och Anne-Marie Eklund Löwinder från Internetstiftelsen.

 

Hur arbetar Region Norrbotten för att utveckla tjänster som förbättrar och förenklar medborgarnas kontakter med vården, Anders Nordin, IT/MT-direktör Region Norrbotten

Digital omställning i högre utbildning och forskning, Jonny Johansson, utbildningsledare på System och Rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Digitalisering i besöksnäringen, Andreas Lind VD Swedish Lapland Visitors Board

 

Passionista – Att skapa framtidens entreprenörer, sociala innovatörer och samhällsförändrare, Malin Winberg ordförande Passionista och Malin Enqvist Larsson verksamhetsledare Passionista

Panelsamtal

Moderator: Anna Degerman, enhetschef för internationalisering och tillväxt på Länsstyrelsen i Norrbotten

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Håkan Wiklund

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!