Kontakt:

Information:

Axmeet: Turning social distancing to distant socializing

Inspirerande och interaktiv session för alla anställda som vill på bolagen inom Axel Johnsonkoncernen.