Algoritmerna i samhället och samhället i algoritmerna

Stockholm
11:00 - 12:00

Detta samtal livesänds som del av [email protected], via Arena Idés Facebook-sida kl. 11-12 den 2 okt 2020. Det kan även ses i efterhand såväl där som på arenaide.se/video.

Vi har alla hört det sägas: ”framtiden är redan här”. Men framtiden har ju varit här förut – oro och förundran inför snabb och omvälvande teknisk utveckling är ingenting nytt. Den här gången står automatisering och artificiell intelligens i fokus, ofta sammanflätade med begreppet algoritmer.

Algoritmer har kort sagt blivit en oundviklig del av vad det innebär att vara människa år 2019. De finns i arbetslivet, vården och skolan. Men även om vi redan lever i algoritmernas tidevarv, talar mycket för att vi ännu befinner oss tidigt i utvecklingskurvan.

I detta livesända samtal från Stockholm, Umeå och Linköping resonerar vi om varför det inte går att förstå moderna algoritmer som enbart tekniska system. Istället är det nödvändigt att även ha med andra perspektiv – samhälleliga, kulturella och ekonomiska.

Vi diskuterar varför algoritmer måste ses som dynamiska processer, snarare än statiska objekt. Vad betyder det och vilka konsekvenser får det?

Och vi frågar oss hur en progressiv politik kan förhålla sig till algoritmerna och hur den agerat i tidigare teknikskiften. Jämfört med andra länder har den svenska reformistiska arbetarrörelsen överlag varit positivt inställd till datorisering – men hur går det ihop moderna algoritmers negativa konsekvenser, som kontroll, maktutövning och värdeackumulation? Vilka motkrafter finns idag?

Kort sagt: vi ska försöka avmystifiera och kritisera algoritmen som begrepp och fenomen. Och vi gör det gärna med er hjälp, så frågor från åhörarna är mer än välkomna!

 

Medverkande:

Lina Rahm är fil. dr i pedagogik och postdoktor vid Linköpings universitet. Hon skrev en text om den svenska arbetarrörelsens datapolitik i Fronesis temanummer om algoritmer hösten 2019 (nr. 64-65).

Kalle Eriksson är doktorand i statsvetenskap vid Umeå universitet, medlem i Fronesis redaktionskommitté och redaktör för tidskriftens temanummer om algoritmer hösten 2019 (nr. 64-65).

Francis Lee är senior forskare vid Chalmers avdelning för teknik, vetenskap och samhälle, och fokuserar på hur digitala infrastrukturer – exempelvis algoritmer, AI, eller big data – formar samhället.

German Bender (samtalsledare) är programchef för arbetsmarknad och utbildning på tankesmedjan Arena Idé, samt doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm där han forskar om fackligt inflytande över algoritmer i arbetslivet.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. En del av Arenagruppen.

Fronesis är en oberoende radikal tidskrift som går på djupet med samtidens sociala och politiska frågor. Sedan 1998 har den publicerat texter av skribenter från den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser såväl som forskare inom akademin och andra samhällsintresserade.

Vänligen anmäl din medverkan via denna länk!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin