Kontakt:

Information:

Äldre i det digitala samhället, föreläsning av professor Tobias Olsson

För äldre i Sverige innebär digitaliseringen att dagligen möta en kravstruktur som förutsätter att de både innehar och kan använda digitala medier. Som bankkund, tågresenär, tidningsläsare, patient eller hyresgäst tas tekniken i princip för given. Ändå ser vi bara början på en digitaliseringsvåg som kommer att omfatta allt fler tjänster och relationer – och av den enskilde kräva fortgående investeringar i lärande och pengar.

Men hur ser äldres förutsättningar att delta egentligen ut? Presentationen tittar närmare på äldre svenskars (+65 år) tillgång till digitala medier, deras mönster för användning av dem samt reflekterar kring vad som egentligen krävs för att som äldre lyckas hantera den digitala vardagen.

Relevanta texter:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2020.1794403

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2017.1355007