AI och framtidens arbete

Stockholm
13:00 - 13:35

Det finns stora förväntningar på att artificiell intelligens (AI) ska förändra hela ekonomin, men även en växande oro för att den nya tekniken hotar allt fler människors jobb. Hur kommer tekniken egentligen att påverka framtidens arbete? Under webbinariet går vi igenom vad AI är, vilken typ av arbetsuppgifter AI kan utföra, vilka förväntningar experterna har på framtidens arbete och inte minst vad det betyder för framtida kompetensbehov och det livslånga lärandet.

Efter webbinariet kan du:

•                               Enkelt beskriva vad AI är, och inte är

•                               Förstå vilka arbetsuppgifter AI är bra på idag

•                               Föra en diskussion om AI:s effekter på arbetsmarknaden samt hur det påverkar vilka kompetenser som kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad

Webbinariet leds av: Irene Ek PhD och ledare för Tillväxtanalys kunskapsprojekt Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?

Joakim Wernberg PhD och forskningsledare på Entreprenörskapsforum samt författare av boken Människor, maskiner och framtidens arbete

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Tillväxtanalys och Entreprenörskapsforum
Irene Ek, Tillväxtanalys