AI i skolan

Lidingö
08:30 - 09:30

Stefan Anderman är skolchef för grundskolan i Lidingö stad. Sedan 4 terminer använder de Lexplore – ett verktyg som registrerar ögonrörelser vid läsning och kan gradera och kategorisera nivån på läsförmågan. Petra Dalunde är Node Manager i Storstockholm på AI Sweden och tillsammans kommer de att prata om vad detta AI-verktyg har inneburit för skolan och de som jobbar där, för eleverna och för föräldrarna. Samtalet kommer även att beröra en potentiell framtid och resonemang kring vad som krävs av politiker, medarbetare och föräldrar för att vi ska få ut de mesta möjliga av detta verktyg. Vi konstaterar att det kommer att krävas mycket hårt arbete. Några citat: “Verktyget i sig sparar enormt med tid och ger oss bra data men arbetet med att följa upp, förstå vilka metoder som fungerar och inte samt säkerställa individanpassad pedagogik ställer stora krav på engagemang och innebär hårt och gediget arbete.” “Verktyget har gjort det tydligt för oss hur det ser ut, vilket är väldigt bra eftersom vi vill ha en skola som ger alla elever grundförutsättningarna för att tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt och gå ut grundskolan med de färdigheter som behövs för att klara sig bra i samhället.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
AI Sweden och Lidingö stad
Petra Dalunde

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!