Engagera er under Digitalidag 2024

Årets Digitalidag 2024 arrangeras under två dagar: 15-16 november!

Som aktör bestämmer man själv om man vill delta under en dag eller båda dagarna. Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang och aktörer medverkar utifrån sin egen organisations förutsättningar. Tillsammans når vi ut geografiskt brett och aktiviteter arrangeras för olika målgrupper. 

På den här sidan kommer vi framöver att ge fler exempel på hur ni kan delta och även aktiviteter som ni kan ta del av och inkorporera som en del i er Digitalidag-aktivitet. 

Har ni frågor och funderingar eller har andra idéer kring hur ni kan vara medverka? Kontakta oss via e-post: info@digitalidag.org

Några viktiga medskick till alla Digitalidag-aktörer:

  • Digitalidag är en oberoende plattform. Under Digitalidag fokuserar vi på folkbildning, inte försäljning.
  • Om aktiviteten är öppen för allmänheten är den inkluderande, bred och har fritt inträde för alla deltagare. Det är också viktigt att det tydligt framgår att aktiviteten är en del av Digitalidag.
  • Alla aktörer står själva för sina aktivitetskostnader som lokal, personal, utrustning, ev fika.
  • Alla aktörer är ansvariga för att marknadsföra sin Digitalidag-aktivitet och vi rekommenderar alla aktörer att aktivera sin kommunikation i god tid. Digitalidag kommunicerar alla aktörers engagemang via vår hemsida och andra kommunikativa kanaler.

Arrangera en Digitalidag-aktivitet i er lokal

För att Sverige ska kunna dra störst möjlig nytta av digitaliseringen är vi på Digitalidag övertygade om att vi behöver samverka brett, men vi tror inte att vi behöver återuppfinna hjulet. I Sverige finns den infrastruktur (både i form av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle, men den behöver aktiveras på ett nytt sätt. 

Under Digitalidag 2024 den 15-16 november hoppas vi att många lokala mötesplatser som t.ex. bibliotek, föreningshus, butiker, kommunhus, servicekontor eller andra offentliga rum aktiveras och där det arrangeras Digitalidag-aktiviteter. Under aktiviteten skulle ni till exempel kunna: 

  • Lyfta fram den digitala hjälp som ni erbjuder året runt!
  • Arrangera en e-mässa tillsammans med andra lokala aktörer vars medarbetare/volontärer deltar på plats som digitala coacher. Det kan vara en drop-in aktivitet eller där besökare ges möjlighet att boka in en tid med en digital coach för att praktiskt få hjälp med digitala tjänster och verktyg.
  • Erbjuda en föreläsning eller seminarium om något specifikt relevant ämne. Möjligheterna är många!
Tre personer sitter ned och bakom dem står elva personer och tittar in i kameran. Alla personer har gröna t-shirts som det står Digitalidag på och har lila nyckelband.

Digitala coacher på plats i er lokal

Skulle ni vilja arrangera en gemensam aktivitet tillsammans med andra lokala aktörer vars medarbetare/volontärer deltar på plats hos er som digitala coacher? Anmäl då gärna ditt intresse till oss så sätter vi igång matchmaking-arbetet med andra aktörer, eller ta själv kontakt med befintliga kontakter och aktörer som är verksamma lokalt där du verkar. 

Under aktiviteten finns det även möjlighet att dela ut informationsbroschyren Digitalhjälpen som Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram och finns tillgänglig på nio olika språk. 

Sex personer står bredvid varandra vid ett bord. Vid bordet finns ballonger i olika färger och bakom bordet står en roll-up.
Bild: IKEA Barkarby med digitala coacher från Ericsson och Mastercard, Digitalidag 2022

Engagera era medarbetare/volontärer

Föregående
Nästa

Bli digital coach genom digital utbildning

1 av 10 svenskar verkar sällan eller inte alls digitalt. I många undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att ta nästa steg. För att minska det digitala utanförskapet behöver vi tillsammans hjälpas åt och erbjuda stöd för olika målgrupper att komma igång digitalt. Det finns många duktiga personer runtom i landet som skulle kunna göra en viktig insats genom att hjälpa till som digitala coach. 

I syfte att bidra till detta har vi på Digitalidag tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en digital coach-utbildning. Utbildningen syftar till att ge ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när man stöttar personer med låg/ingen digital vana. Innehållet baseras på digitaliseringstrappan (motivation, tillgång, användning, färdigheter), vanliga frågor och svar samt information om var man kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Efter avslutad utbildning får man ett digitalt diplom som kan spridas i sociala kanaler.

Gå utbildning och bli digital coach 

Föregående
Nästa

Delta som digital coach under temadagen den 13 oktober

För att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla kan vi inte nog lyfta fram vikten av det fysiska mötet! Under temadagen den 13 oktober finns det möjlighet att delta som digital coach fysiskt på plats hos en lokal mötesplats (till exempel butik, bibliotek, föreningshus eller andra offentliga rum). Tillsammans med medarbetare hos den lokala mötesplatsen deltar ni som digitala coacher och svarar på frågor om digitala tjänster och verktyg, eller vägleder intresserade till att ta de första digitala stegen. Alla digitala coacher som medverkar gör en viktig samhällsinsats! 

Fler möjligheter!

Det finns som nämnt många sätt att medverka. Ni kan, i egen regi eller i samverkan med andra, arrangera aktiviteter som på olika sätt belyser digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Aktiviteterna kan exempelvis vara ett seminarium, webbinarium, poddavsnitt eller andra relevanta format. Ämnesfältet är brett och kan beröra alltifrån den digitala basen till spetskompetens! 

Ni kan också medverka genom att aktivera era kommunikativa kanaler och plattformar och sprida information om Digitalidag. Exempelvis genom era digitala skärmar, annonsering eller sociala medier-kampanjer. Kontakta oss gärna om ni har frågor, funderingar eller andra idéer kring hur just ni vill medverka!