Porträttbild på Ulla Halvarsson och & Jennie Olofsson som sitter och talar vid ett bord.

Digitalisering är en lagsport

Om digital inkludering & samverkan i Härnösands kommun

Varje vecka träffar vi på Digitalidag aktörer som är verksamma runt om i hela landet, och det är alltid intressant att få en inblick i hur man på olika orter och i olika organisationer arbetar med digital inkludering. En aktör som vi har haft mycket kontakt med under de senaste åren är Härnösands bibliotek, och i år medverkar dem för tredje året under Digitalidag! Det är vi väldigt glada för!

I Härnösand finns Härnösands Digidelcenter, en lokal mötesplats för fritt digitalt lärande, dit Härnösandsbor kan vända sig för att få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Stödet är anpassat utifrån den enskilda individens egna behov, och där alla ska kunna utveckla sin digitala skicklighet på bästa sätt. Just Digidelcenter är en jättebra plats att vända sig till för att få stöd att kanske ta sina första steg inom det digitala, eller för att lära sig nya saker. Digidelcenter finns runt om i hela landet - från Luleå i norr till Landskrona i söder!

I Härnösands kommun utgår man från ett gemensamt språk när de talar om digitalisering och det baseras utifrån tre dimensioner: saker, sätt och samhälle. På Digidelcenteret i Härnösand tillhandahålls tekniska saker, de stöttar kring sätten de kan användas och de lyfter även den övergripande frågan om hur samhället som helhet påverkas av den digitala utvecklingen.

Hur ser behovet ut i Härnösand?

I dialogen som vi haft med Härnösand framför dem att behovet av digitalt inkluderingsarbete är stort i flera olika målgrupper, särskilt påtagligt är det bland de äldsta. Men samtidigt är behovet brett och finns i alla målgrupper och åldrar. Det framgår även i Internetstiftelsens senaste undersökning, Svenskarna och internet, som du kan läsa mer om här. I undersökningen konstateras det att ”var fjärde person riskerar att hamna i ett utvidgat digitalt utanförskap genom att inte använda internet, inte känna till digitala tjänster eller inte kunna använda dem på egen hand”. Utbildning anses vara nyckeln till digital delaktighet, och digitalt stöd till behövande i form av digital support och digitala hjälpare är några viktiga åtgärder som lyfts. Härnösands Digidelcenter försöker bidra till precis just det. De satsar även på att barn och unga ska inspireras till digitalt skapande. Till exempel finns det en studio för alla som vill skapa musik eller spela in en podd men inte har tillgång till tekniken.

Behovet av samverkan – Digitalidag

Att möta det här stora hjälpbehovet, som beräknas vara 25 % av den vuxna befolkningen, klarar ingen av på egen hand. För att skapa ett digitalt inkluderat samhälle i Sverige och nå målet om att bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens alla möjligheter, behöver vi arbeta tillsammans.

”Digitalisering är en lagsport, och Digitalidag är en utmärkt plattform för oss att koppla samman ett starkt startfält"
- Susanne Hägglund, bibliotekschef på Härnösands bibliotek


Vi på Digitalidag är väldigt glada för Härnösands biblioteks medverkan under Digitalidag. Under förra året sammankopplade vi dem med både det lokala Swedbank-kontoret, företrädare inom PRO & ABF, och Statens servicecenter. Det är glädjande att höra att flera av de initierade samverkanskonstellationerna även fortsatt efter Digitalidag-dagen. Det är precis det vi på Digitalidag hoppas på!  Vi ser fram emot att se vad för aktiviteter som sker i Härnösand den 14 oktober!

Varma hälsningar från,

Lina Cronquist, projektledare Digitalidag2022
Louise Karlsson, projektkoordinator Digitalidag2022