Digitalidagare - digital coach

I många undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att kunna lägga fler pusselbitar i det egna digitala pusslet.

Likt tidigare temadagar riktas stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Vi sammankopplar därför lokala mötesplatser med aktörer vars personal är Digitalidagare, digitala coacher. I syfte att ge coacherna så bra förutsättningar som möjligt skapade vi under fjolårets Digitalidag i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) en digital utbildning som grundade sig på information som finns i deras Train-the-Trainer-verktyg Digitalhjälpen. Över 160 personer utbildades. I år vill vi utbilda ännu fler! 

Tillsammans med PTS har vi därför tagit fram en digital  utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt. I kursen går vi igenom grundläggande steg kring vad som är bra och tänka på. Kursen är öppen för alla och är kostnadsfri att  ta del av! 

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
Ökat utbildningsfokus under 2022

Varje dag möter vi människor och organisationer som vill vara med och bidra för att hjälpa fler in i det digitala samhället, och vi hoppas att denna utbildning kan vara ett verktyg för att göra just det! Vi hoppas därför att så många som möjligt går utbildningen och att vi tillsammans kan hjälpas åt för att fler ska vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Utbildningen som tar mellan 30-60 minuter att genomföra och syftar till att ge dig ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när du stöttar och coachar personer med låg/ingen digital vana.  Efter avslutad utbildning  kommer du att få ett diplom. 

Par i soffa
Utbildningsplattformen lanseras i augusti!

Den webbaserade utbildningen Digital coach nås via PTS webbplats från och med den 24 augusti 2022. Utbildningen är indelad i fyra steg som utgår från Digitalt utanförskap, en forskningsöversikt från Linköpings universitet. De fyra stegen är motivation, tillgång, färdigheter och användning.

Kontakt med barnbarn via iPad