DigiBas

En väg in till det digitala, aktiviteter riktade mot nybörjare. Se alla aktiviteter nedan.

Aktiviteter för Dig som vill förbättra din grundläggande digitala kompetens!
digi-bas
TitelAktör

Aktör

-

ANDRA DIGITALA SÄNDNINGAR