Året börjar nu lida mot sitt slut, men dessförinnan ber vi dig om en minut!

Under året som gått har vi mötts av ett otroligt engagemang, det resulterade faktiskt i hela 1000 arrangemang. Flera hundra digitala coacher har utbildats – det är verkligen finemang! Tillsammans med över 250 aktörer har vi verkat för att stärka vår allas digitala talang, och vi tycker att ni alla förtjänar en stor komplimang! 215 orter runt om i landet har vi nått, det tycker vi är väldigt flott. Vi tackar över 10 000 människor för detta fantastiska genombrott! Ni har alla på olika vis bidragit som gett mycket energi, som vi lovar inte gått obemärkt förbi. Vi avslutar nu årets färd, som minst sagt varit minnesvärd!

Vi blickar nu fram emot Digitalidag 2023, då den femte upplagan kommer att ske, och en ny kurs gör härmed entré. Tillsammans med er vet vi att vi kan åstadkomma mycket, nu är det dags för det där extra rycket. Tack vare alla er har Digitalidag nu blivit en samverkansplattform, det tror vi skapar en bättre utbildningsform. Under nästa år vill vi främja än mer samverkan, vi hoppas därför på er allas medverkan. Ett extra lokalt fokus vi även riktar in oss på, och tillsammans nya färdvägar nå. Markera därför redan nu fredagen den 13 oktober i din agenda, vi kan lova dig att fram till dess kommer mycket att hända!

Avslutningsvis vill vi även säga att Digitalidag 2023 blir den sista upplagan i denna regi, därefter är det dags för att finna ny logi. Vi vill med andra ord finna ett nytt hem för rörelsen, och skapa långsiktiga förutsättningar för folkrörelsen. Det blir en process vi kommer återkomma kring, ni som är extra intresserade får gärna slå en pling!

God Jul och Gott Nytt år önskar Digitalidag-teamet till Alla i initiativet!

Initiativet Digitalidag kan genomföras genom att alla våra aktörer lägger betydande resurser på samverkan och genomförande av aktiviteter samt direktfinansiering. Ett stort tack till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges Kommuner och Regioner, Ericsson, SEB, Saab och Amazon Sverige!