Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det samhälle som vi är vana att verka i förändras radikalt. Coronaviruset skapar just nu en oviss framtid, där alla på ett eller annat sätt påverkas. Krisen visar dock betydelsen av att vi alla har en god förmåga att ställa om, inte minst till digitala tjänster. Har ni positiva/negativa erfarenheter från Coronakrisen? Berätta gärna för oss vilka lärdomar Ni fått relevanta för digital omställning här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *