Aktörer 2021

Antal aktiviteter: 1

ABB

Antal aktiviteter: 0

ABF

Antal aktiviteter: 0

FAM

Antal aktiviteter: 4
Antal aktiviteter: 1

ICA

Antal aktiviteter: 0
Antal aktiviteter: 11

KTH

Antal aktiviteter: 0

LO

Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 1

SEB

Antal aktiviteter: 0

TCO

Antal aktiviteter: 0

Tre

Antal aktiviteter: 1

TSL

Antal aktiviteter: 0