Illustrativ bild på Anslagstavlan SVT

11 dagar kvar!

Ni som följer Digitalidag vet att arbetet för att skapa årets temadag pågått under hela året. I syfte att skapa bäst tänkbara förutsättningar för att hjälpa så många som möjligt har vi haft hundratals möten under de gångna månaderna. I dessa möten har flera olika idéer och tankar diskuterats, och nu när vi är inne i slutspurten är det fantastiskt att se att detta nu blivit 1000 aktiviteter på 215 orter! Digitalidag är en temadag för alla – och det syns verkligen i de aktiviteter som skapas den 14 oktober. Det finns aktiviteter för digitala nybörjare till digital spetskompetens. Denna bredd är viktig för digitaliseringen påverkar oss alla – oavsett om du är ung, äldre, eller mitt i livet. De allra flesta behöver komplettera med någon digital pusselbit, och förutsättningarna för att göra det finns verkligen i år under Digitalidag2022! 

Utöver alla aktiviteter och det stora engagemanget som vi ofta lyfter, så är det även glädjande att se hur kommunikationen inför årets temadag accelererar - och vilken kraft som skapas när vi går samman under en gemensam flagg och målsättning. Ju fler kanaler som aktiveras desto bättre blir förutsättningarna för att nå ut till fler. 

Under våra kickoffer som vi arrangerat under året har vi lyft att vi tror på att kombinera både digitala och analoga kanaler.  I helgen annonserade vi därför i tidningar runt om i landet, och något som vi kommer fortsätta med framöver. Från och med idag kommer vi tillsammans med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post-och telestyrelsen (PTS) och Statens servicecenter att informera via Anslagstavlan i SVT, vilket sker under hela oktober månad. I filmen lyfts möjligheterna som finns för att få hjälp under Digitalidag, men även årets övriga dagar. Genom dessa kanaler hoppas vi nå ut till fler människor som inte verkar digitalt.

Avslutningvis; tidigare imorse läste jag ett inlägg som Funktionsrätt Östergötland skrivit på Facebook, och de formulerade sig ett sätt som jag tycker fångar årets Digitalidag som vi skapar tillsammans.

” Under den nationella temadagen Digitalidag öppnar vi upp platser … till fysiska möten med samtal och lite hjälp. Helt enkelt analoga möten om den digitala världen”.

För Digitalidag handlar för många just om det – det fysiska mötet kan öppna upp för fler att vilja, våga och kunna ta sina första digitala steg, eller för den delen ta några ytterligare. Det vill vi även ska spegla vår kommunikation - där det bästa från det digitala och analoga kombineras och stärker varandra.

På denna länk kan se informationsfilmen på Anslagstavlan.

Lina Cronquist, projektledare Digitalidag