Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Varmt välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Digitalidag bildades som ett resultat av över hundra möten med organisationer runtom i Sverige.  Det var tydligt redan för fem år sedan att det fanns ett stort behov av fler samtal och mer samarbete för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential, och minska risken för att människor hamnar efter. Under Digitalidag  den 13 oktober gick vi samman och gjorde just det.   

I år slog vi återigen rekord i antal medverkande när 375 aktörer deltog och gemensamt arrangerade 1 000 aktiviteter i 216 kommunerÖver 15 000 personer engagerade sig för att vara med och inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

 

Föregående
Nästa

En nationell rörelse runt om i hela landet!

Digitalidag – har från starten fram till idag- handlat om att lyssna, lära, och tillvarata det enorma engagemang som finns runt om i landet. Genuint engagemang fångas och skapas när man inte bara utbildar, berättar, och sänder, utan också ofiltrerat och öppet lyssnar. Det var i den andan som Digitalidag skapades och det är så vi vill att initiativet utvecklas framåt.
 
Digitalidag har vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform, där temadagen är vårt verktyg där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan och där vi låter högt ihop. Aktiviteter skapas runt om i hela landet där målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.
 

Redan när Digitalidag bildades år 2019 bestämde vi oss för att totalt arrangera fem temadagar, och i år var det sista året som Digitalidag arrangerades under Forum för Omställnings-flagg.  Under året har vi arbetat för att hitta en långsiktig lösning. Vi är väldigt glada för att Post-och telestyrelsen (PTS) kommer att fortsätta utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare med start januari 2024. Det blir en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet för att alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett förmåga eller förutsättningar. 

Post- och telestyrelsen (PTS) driver Digitalidag-konceptet vidare (pressmeddelande)

Just nu pågår förberedelsearbetet inför detta, och mer information kommer framöver. Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta Digitalidag!

Ri​ng Digitalidag

Ring Digitalidag – 010-5502500 – var ett telefonnummer dit människor kunde ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även få vägledning om var man kan vända sig för att praktiskt få hjälp på den plats som man bor. Telefonnumret Ring Digitalidag var under 2023 aktiverat från den 1 september till den 27 oktober och var öppet under vardagar mellan klockan 09.00-12.00. Under temadagen Digitalidag 2023 den 13 oktober var telefonservicen öppen under hela dagen och då fanns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska.

Ring Digitalidag bemannades av medarbetare och volontärer från flertalet Digitalidag-aktörer och möjliggjordes i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Vi vill även rikta ett stort tack till  Xzakt som hjälpt oss med den tekniska plattformen!

Resultatet och insikterna från året kommer vi presentera framöver!

Nytt via våra sociala medier

Digitala sändningar från 2023

Vilka möjligheter och utmaningar upplever du i det digitala samhället?  

Vår förhoppning är att samla in så många svar som möjligt för att se vilka behov som finns, och var fokus bör riktas framåt. Vi hoppas att Du vill vara med och dela med Dig av Dina tankar.

Är Ni intresserade av att delta i årets Digitalidag?

Utveckling över tid

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en folkbildningsrörelse där vi tillsammans med aktörer, från alla sektorer i samhället över hela landet, bidrar med som man kan för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. 

För vissa aktörer handlar Digitalidag om att ge människor stöttning för att kunna påbörja sitt digitala pussel, medan för andra kan det röra sig om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Oavsett ålder så saknar de allra flesta faktiskt någon pusselbit. I många fall samverkar aktörer för att erbjuda olika möjligheter för människor att bli en del av det digitala samhället!

Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang, och det är dessa insatser som möjliggör att vi når ut geografiskt brett och att aktiviteter arrangeras för digitala nybörjare såväl som inom digital spetskompetens. 2023 års kraftsamling visar att vi är många som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle.  Stort tack till er alla som skapar Digitalidag! 

Vi är väldigt glada  för att Post-och telestyrelsen (PTS) kommer att fortsätta utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare med start januari 2024. Det blir en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet för att alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett förmåga eller förutsättningar. 

431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2023
2022
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0
2020
2019

Kontakta oss gärna!